Projekt skierowany jest do grupy liderów lokalnych w gminie Dobra. Liderzy lokalni rozumiani są jako społeczność lokalna oraz osoby reprezentujące podmioty aktywnie działające w gminie na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu mieszkańców gminy. Grupa ta posiada potencjał, który dzięki realizacji projektu może zostać wykorzystany w celu realizacji inicjatyw na rzecz aktywnej integracji w gminie.

Dzięki skierowaniu projektu do liderów wiedza zostanie także rozpowszechniona w ich otoczeniu społecznym i zawodowym.

W projekcie będzie uczestniczyło 16 osób.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

© DOBRA INICJATYWA 2008