Projekt Działajmy lokalnie! Od pomysłu do projektu jest wspólną inicjatywą Centrum Innowacyjnego Rozwoju Społeczeństwa oraz Urzędu Gminy Dobra w województwie małopolskim. Projekt skierowany jest do grupy liderów lokalnych w gminie Dobra, która aktywnie działa na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu mieszkańców gminy.

Celem projektu jest podniesienie aktywności oraz wzmocnienie integracji społecznej w zakresie realizacji lokalnych inicjatyw poprzez promocję działań zmierzających do integracji społecznej. Projekt ma na celu podniesienie kompetencji uczestników w zakresie realizacji i zarządzania projektami oraz usamodzielnienie ich w zakresie kompleksowej realizacji projektów. Założeniem projektu jest zintensyfikowanie uczestnictwa mieszkańców w lokalnym życiu społecznym, wzrost aktywności społecznej i rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz rozwiązywania problemów społecznych.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną szkolenia w formie warsztatowej oraz doradztwo z zakresu realizacji i zarządzania projektami podejmującymi inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji w gminie. Uczestnicy będą pracowali nad własnymi pomysłami, które w trakcie realizacji projektu, równolegle ze zdobywaną wiedzą, będą stopniowo przekształcane w kompleksowe projekty.

Projekt zakończy się realizacją wspólnego przedsięwzięcia - spotkania z mieszkańcami gminy, polegającego na zaprezentowaniu mieszkańcom przygotowanych projektów, a także zaproszenia mieszkańców do dyskusji nad lokalnymi inicjatywami i włączenia się do ich realizacji.

Projekt trwa 6 miesięcy i będzie realizowany od września 2008 roku do lutego 2009 roku.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

© DOBRA INICJATYWA 2008