REKRUTACJA

Aby zgłosić chęć udziału w projekcie, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz napisanie listu motywacyjnego, w którym uzasadnią Państwo uczestnictwo w projekcie. Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z listem motywacyjnym należy dostarczyć do Pani Marii Widomskiej do Urzędu Gminy Dobra.

Pobierz (formularz)


KONTAKT

Urząd Gminy Dobra
Dobra 233
34-642 Dobra


Osoba kontaktowa:
Maria Widomska
tel. 018 333 00 20 wew. 104
tel. kom. 0 605 670 870
e-mail: maria.widomska@gminadobra.pl

Centrum Innowacyjnego Rozwoju Społeczeństwa
ul. Gronostajowa 7
30-387 Kraków


Osoba kontaktowa:
Anna Czarnik
tel. kom. 0 605 656 033
e-mail: anna.czarnik@cirs.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

© DOBRA INICJATYWA 2008